Turvallisuusalan elinkeinolupa

Vanhalukitus_kuvitus.jpeg

Poliisihallitus on myöntänyt liikkeellemme turvallisuusalan elinkeinoluvan 19.1.2018.

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan jokaisella turvasuojausliikkeellä, joka harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa, on oltava turvallisuusalan elinkeinolupa. Yritys ei voi toimia ilman hyväksyttyä vastaavaa hoitajaa eikä turvallisuusalan elinkeinolupaa. Vastaavan hoitajan tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti.

Liikkeemme vastaavana hoitajana toimii yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Virpi Sirola, joka on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon. 

Elinkeinoluvan piiriin kuuluvat mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien, hälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asennus-, korjaus- ja muutostyöt. Näitä töitä suorittavilla yrityksillä tulee olla voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa, kaikilla näitä töitä tekevillä henkilöillä voimassa oleva turvasuojaajakortti. Asiakkaan olisi aina hyvä pyytää asentajalta turvasuojaajakorttia nähtäväksi, sillä se kertoo lainmukaisesta toiminnasta.