Turvallisuusalan elinkeinolupa

Poliisihallitus on myöntänyt liikkeellemme turvallisuusalan elinkeinoluvan 19.1.2018.

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista astui voimaan 1.1.2017. Lain mukaan jokaisen turvasuojausliikkeen, joka harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa, on haettava turvallisuusalan elinkeinolupa siirtymäajan puitteissa 1.1.2017-31.12.2018. Yritys ei voi siirtymäkauden jälkeen toimia ilman hyväksyttyä vastaavaa hoitajaa eikä turvallisuusalan elinkeinolupaa.

Liikkeemme vastaavana hoitajana toimii yrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja Virpi Sirola, joka on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.